ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global Corporate logo
និយមន័យថ្មីនៃយុវភាព ការបំបែកកំណត់ត្រា ផ្លាស់បូរជីវិត ផ្ដល់ឲ្យវិញ គ្រួសារសកលលោក មនុស្សជំនាន់ក្រោយ

យើងមានការពេញចិត្ត អំពី​ផលិត​ផល​ដែល​ស្វែង​រក​ភាព​វ័យ​ក្មេង​ បដិវត្តន៍​​របស់​យើង​ និង​ឱកាស​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជីវិត​។​


The Colorful Life Of RANDY RAY


ជាខ្លួនអ្នកដែល ល្អឥតខ្ចោះ


និយាយសួស្ដី ធ្វើអោយស្បែកភ្លឺថ្លា


ភាពស្រស់ស្អាតចាប់ផ្តើមពី ខាងក្នុង


ដូចនៅក្មេង បែក


សារធាតុសំខាន់ ៗរាល់ថ្ងៃ


អាហារបំប៉ន ឆ្ពោះទៅមុខ


ភាពអាចទៅរួចដែល គ្មានទីបញ្ចប់


សុខភាព ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី


ដែលធម្មតា។ ដែលមានភាពពិតប្រាកដ។ លទ្ធផល។


អនស៍នៃ ភាពអស្ចារ្យ


Your Best You

យើង​កំពុង​នាំ​យក​មនុស្ស​ដែល​រួម​គ្នា​ក្រោម​គំនិត​សាមញ្ញ ​ដែល​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ជា​យុវវ័យ​ ជីវិត​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ​និង​រក​ឃើញ​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​