ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global Corporate logo

សាងសម្ថតិភាពរបស់អ្នកថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែក

Jeunesse Global Older Beach Couple
ចែករំលែកនូវអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់
មានជាវត្ថុជាអំណោយក្រៅពីប្រាក់ខែអស្ចារ្យ

ផលិតផលពង្រឹងភាពក្មេងវ័យល្អផ្ដាច់គេ

 • នៅក្នុង​វិ​ស័យ​ល្អឥតខ្ចោះមួយ ដែលកំពុងរីកលូតលាស់
 • ផលិតផល ដែរមនុស្សម្នារតែងតែនិយាយអំពីរវា

ការ​គាំ​ទ្រ​​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង

 • អ្នកជាម្ចាស់វេបសាយផ្ទាល់ខ្លួន
 • ឧបករណ៏​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​​ ២៤/៧​
 • ប្រភពបណ្ដាញពត៌មានសង្គមនិងមុខរបររបស់អ្នក

រង្វាន់ដំណើរជិវិត

 • ពេលវេលា សេរីភាព និងសន្ដិសុខហិរញ្ញវត្ថុ
 • រង្វាន់ដំណើរឈប់សំរាកដ៏ប្រណីត
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញពិភពលោកគ្មានដែនបញ្ចប់
 • ព្រឹត្ដិការណ៏​ និង​ប្រារព្ឋ​ពិធី​
 • ឪកាសប្រគល់ ឲ្យវិញ
 • សំរាប់ពត៌លំអិតសូមពិនិត្យមើលផែន ការប្រាក់រង្វាន់
Jeunesse Global Girls at Table
ហិរញ្ញាវត្ថុ
រង្វាន់​
អ្នក​បាន​កំណត់​គោល​ដៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​កាល​វិភាគ​របស់​អ្នក​

យើង​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ផលិត​ផល​ផ្តាច់​មុខ​, ធនធាន​ និង​សម្ភារៈ​បណ្តុះ​បណ្តា​ អ្នកជំនាញ​ការ​គាំ​ទ្រ​ដើម្បី​កសាង​ទីផ្សារ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​របស់​អ្នក​។​ មិន​ថា​អ្នក​កំពុង​សម្លឹង​មើល​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ជា​ផ្នែក​ក្រៅ​​ម៉ោង ​ឬ​ការ​រីក​លូត​លាស់​​ប្រតិ​បត្ដិ​ការ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​វេទិកា​ជា​សកល​របស់​យើង​ Jeunesse​ ផ្តល់​នូវ​ឱកាស​អាជីវកម្ម​រក​កម្រៃ​បាន​សម្រាប់​គ្រប់​ប្រភេទ​នៃ​អ្នក​លក់​ដោយ​ផ្ទាល់​។​
ផែនការរង្វាន់ Jeunesse ហិរញ្ញវត្ថុ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ផែន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​

អ្នក​ចែក​ចាយ​របស់​យើង​គឺ​អាច​បង្កើត​ប្រាក់​ចំណូល​នៅ​ក្នុង​វិធី​ចំនួន​ប្រាំ​មួយ​ផ្សេង​គ្នា​  ទទួល​បាន​ប្រាក់​រង្វាន់​ធ្វើ​ដំណើរ​ប្រណីត​និង​កិត្យានុភាពឡើងឋានៈ 15 ជួរសមិទ្ធផល។

យើង​ដឹង​ដោយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ពី​របៀបនៃ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង ​និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ជាច្រើន ​តែ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ចេញ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ ហើយ​យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​លំបាក ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​នេះ​ផង​ដែរ​។​