ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global Finiti Anti-Aging Supplement
Jeunesse Global Finiti Anti-Aging Supplement

ភាពអាចទៅរួចដែលគ្មានទីបញ្ចប់

Jeunesse Global Finiti Anti-Aging Supplement
Jeunesse Global Finiti Anti-Aging Supplement

FINITI ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុផ្សំយ៉ាងពិសេស និង ជាផលិតផលអាហារថែរក្សាសុខភាព ដែលអស្ចារ្យបំផុត នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ល្បាយសារធាតុផ្សំដែលជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា, FINITI ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចម្រាញ់ដ៏ពិសេសគ្មានពីរ ពីផ្លែឈើ និង បន្លែ ច្រើនមុខ។

60 កាប់ស៊ុល ក្នុងមួយកំប៉ុង។

គ្មានពណ៌សិប្បនិម្មិត ឬ សារធាតុការពារផ្អូម។

មិនមានផ្ទុកដោយ ស៊ុត, ត្រី, ខ្យង ខ្ចៅ លៀស គ្រំ, ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះ, សណ្តែកដី, សណ្តែក, ស្រូវ​សាលី ឬ សណ្តែកសៀង

សារធាតុផ្សំ

សារធាតុចម្រាញ់ពីឫស Astragalus​

ខូអង់ហ្ស៊ីម Q10

សារធាតុចម្រាញ់ពី Fucoidan, សារធាតុចម្រាញ់ពី Purslane និង Beta 1,3/1,6 Glucan

Trans-Pterostillbene (Pteropure®)

សារធាតុចម្រាញ់ពីផ្លែទទឹម

Mixed Tocotrienols និង Tocopherol Complex (Palm Fruits)

Quercetin

N-Acetyl Cysteine

L-Carnosine

រមៀត

Jeunesse Global Naara Skin Care Drink