ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ
Jeunesse Global instantly Ageless Skin Tightening Cream
Jeunesse Global instantly Ageless Skin Tightening Cream

ជាខ្លួនអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះ

Jeunesse Global instantly Ageless Skin Tightening Cream

ក្នុងរយៈពេល2នាទី Instantly Ageless អាចកាត់បន្ថយថ្នក់ក្រោមភ្នែក បន្ទាត់​ស្នាម​ជ្រួញ​រន្ធ​ញើស​ និងជាប់បានរយៈពេល6 ទៅ 9 ម៉ោង។

វា​បាន​រចនា​ជា​ពិសេស​ សាច់ក្រែមតូចល្អិតដែលអាចជ្រៀបចូលដល់​គោល​ដៅ​ដែល​ខូចខាត​​នៃភាព​រលាស់​នៃ​ស្បែក​ - បង្ហាញ​ចេញ​ពី​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៅ​លើ​ស្បែក​

ចង់ឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗទេ? ស្វែងយល់បន្ថែម!

លាបចំកន្លែងមានបញ្ហា

១. ស្នាមជ្រីវជ្រួញលើថ្ងាស

លាប​ក្រែម​ ស្រាលៗ​នៅ​ទូ​ទាំង​ថ្ងាស​ទាំង​មូល​ មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ជា​តំបន់​ដែល​មាន​ស្នាម​ទេ

២.​ ចិញ្ចើម

លាបលើ “ចិញ្ចើម” គ្រាន់​តែ​ខាង​លើ​បន្ទាត់​ចិញ្ចើម​ធម្មជាតិ​របស់​អ្នក​។​

៣. ស្រទាប់ប្រកប់ភ្នែក

លាបក្រោមចិញ្ចើមធម្មជាតិរបស់អ្នក ហើយ​ហាម​លាប​នៅ​លើ​ត្របក់​ភ្នែក​របស់​អ្នក​​។​

៤. ក្រោមភ្នែកកាបូបនិង; ជើងក្អែក

លាបក្រែម​ ស្រាលនៅលើតំបន់ទាំងមូលនៅក្រោមភ្នែក, ពីទាបជាងទៅរោមភ្នែកផ្នែកខាងលើថ្ពាល់និងខាងគែមភ្នែកខាង ក្រៅ។

៥. រន្ធញើសលើមុខ

លាប បន្ដត់គ្រេម ញី​ចំកន្លែង មានបញ្ហា

Jeunesse Global instantly Ageless Skin Tightening Cream