Nu se pot realiza achiziții dacă utilizați navigarea privată

Termeni de utilizare:

Bine ați venit pe site-ul web jeunesseglobal.com („Site-ul web”) al Jeunesse Global, LLC („Jeunesse Global” sau „pe noi” sau „noi”). Dvs. („Utilizatorul”) ați solicitat accesul la Site-ul web, Serviciile (definite mai jos) pe care le oferim prin intermediul Site-ului web și informațiile, imaginile, graficele, datele, textele, fișierele, linkurile, fotografiile, graficele, înregistrările audio, video, mesajele, software-ul, mesajele, informările, conținutul, organizarea, designul, compilația, transferul magnetic, conversia digitală, HTML, XML, codul Java și alt conținut având legătură cu Site-ul web (denumit în mod colectiv „Conținutul”). Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a Site-ului web și a Conținutului (acești „Termeni de utilizare”). Accesul dvs. la Site-ul web și la Conținut, precum și utilizarea acestora, sunt condiționate de acceptarea și acordul dvs. fără modificare față de acești Termeni de utilizare. Dacă faceți clic pe butonul „Accept” de mai jos, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Dacă faceți clic pe butonul „Nu accept” de mai jos, nu vi se va permite să accesați Site-ul web. Vă rugăm să luați în considerare faptul că alte părți alte Site-ului web pot conține termeni și condiții de utilizare suplimentare și/ sau diferite.

Acces

Vă putem oferi o varietate de resurse, cum ar fi știri și informații despre Jeunesse Global, informații despre contul dvs., capacitatea de a comunica pe cale electronică cu Jeunesse Global și accesul la serviciile și informațiile disponibile periodic pe sau prin intermediul Site-ului web („Serviciile”). Ne rezervăm dreptul, la libera și absoluta noastră alegere, de a vă restricționa, modifica sau suspenda oricând accesul la Site-ul web, Conținut sau Servicii (indiferent de motiv sau fără motiv). În special și fără limitare, vă putem restricționa, modifica sau suspenda accesul la Site-ul web, Conținut și/ sau Servicii, ca urmare a nerespectării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare, iar, dacă sunteți distribuitor Jeunesse Global, Cererea și Contractul dvs. („Contractul Jeunesse”) sau dacă ne încălcați drepturile sau drepturile oricărei alte părți.

Confidențialitatea

Politica noastră de confidențialitate este încorporată și a fost inclusă în acești Termeni de utilizare.

Conduită

Declarați și garantați că (a) aveți cel puțin 18 ani, (b) utilizarea de către dvs. a Site-ului web și a Conținutului este legală și nu încalcă nicio lege sau normă a jurisdicțiilor în care locuiți sau din care utilizați sau accesați în orice alt mod Site-ul web, (c) toate informațiile (dacă există) pe care ni le furnizați sunt corecte, (d) dețineți dreptul și capacitatea legală de a accepta acești Termeni de utilizare, (e) veți utiliza Site-ul web și Conținutul în conformitate cu acești Termeni de utilizare (iar, dacă sunteți distribuitor Jeunesse Global, Contractul Jeunesse și Politicile și procedurile), (f) veți utiliza Site-ul web și Conținutul în conformitate cu toate legile și normele aplicabile, (g) sunteți capabil(ă) să vă asumați și vă asumați cu adevărat orice riscuri legate de utilizarea Site-ului web și a Conținutului și (h) înțelegeți și acceptați termenii, condițiile și riscurile legate de utilizarea Site-ului web și a Conținutului.

Nu puteți copia, transmite, distribui, vinde sau publica în întregime sau parțial Site-ul web, Conținutul sau Serviciile, fără consimțământul nostru prealabil, expres, formulat în scris. Atunci când utilizați Conținutul, spre exemplu atunci când îl tipăriți, nu puteți șterge sau modifica sau solicita ștergerea sau modificarea niciunei mențiuni, note sau legende din sau de pe Conținut, inclusiv, dar nu numai, secțiunile privind drepturile de autor, mărcile comerciale și clauzele de exonerare. Nu puteți crea lucrări derivate ale Site-ului web sau ale Conținutului. Referitor la accesul dvs. la Site-ul web și la Conținutul acestuia și/ sau utilizarea Site-ului web și a Conținutului, sunteți de acord cu următoarele:

 •  (i) Nu utilizați Site-ul web, Conținutul sau Serviciile, în întregime sau parțial, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres în cuprinsul acestor Termeni de utilizare sau să nu utilizați Site-ul web sau Conținutul în orice scop ilegal, imoral sau interzis de acești Termeni de utilizare sau de orice lege, regulă sau normă locală, statală sau federală aplicabilă;
 • (ii) Nu utilizați Site-ul web, Conținutul sau Serviciile în niciun mod care ar putea prejudicia, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul web, Conținutul sau Serviciile sau ar putea interfera cu utilizarea Site-ului web, a Conținutului sau a Serviciilor de către orice altă parte și posibilitatea acesteia de a beneficia de Site-ul web, de Conținut sau Servicii;
 • (iii) Nu obțineți și nu încercați să obțineți orice materiale, informații sau alt Conținut prin intermediul oricăror mijloace nepuse la dispoziție sau furnizate în mod intenționat prin intermediul Site-ului web;
 • (iv) Nu eludați și nu încercați să eludați niciun element de securitate al Site-ului web;
 • (v) Nu modificați, nu ștergeți, nu decompilați, nu dezasamblați și nu reconstituiți prin inginerie inversă Site-ul web, Conținutul sau Serviciile în niciun fel;
 • (vi) Nu încărcați, nu transmiteți prin e-mail sau în orice alt mod către sau prin intermediul Site-ului web sau al Serviciilor, niciun fel de informări publicitare, promoționale sau orice alte informări neautorizate, inclusiv, dar nu numai, „corespondență nesolicitată” „sondaje”, e-mailuri nesolicitate, „spam”, „mesaje în lanț” sau „sisteme piramidale”;
 • (vii) Nu încărcați, nu postați, nu transmiteți prin e-mail sau în orice alt mod orice material care conține „programe disimulate”, „viermi”, sau viruși software sau orice alt cod, fișiere sau programe informatice create în acest sens sau care ar putea întrerupe, distruge, interfera sau limita funcționalitatea Site-ului web, a Conținutului sau a Serviciilor sau orice echipament software sau hardware sau echipament de telecomunicații;
 • (viii) Nu utilizați niciun mijloc automat, inclusiv, dar nu numai, „păianjeni”, „roboți” sau „detectori” electronici, nu descărcați date din niciuna dintre bazele noastre de date; sau
 • (ix) Nu încorporați date din niciuna dintre bazele noastre de date în niciun e-mail sau alte produse sau servicii din „paginile albe”, fie de tip browser, de tip aplicații-client brevetate, fie cu difuzare pe Internet, fără consimțământul nostru prealabil, expres, formulat în scris.

Drepturi de proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Site-ul nostru web și Conținutul nostru sunt proprietatea Jeunesse Global, a afiliaților și a licențiatorilor acesteia sau a altor terți și sunt protejate conform drepturilor de autor aplicabile, mărcii comerciale, brevetului și altor drepturi și legi de proprietate intelectuală. Cu excepția cazurilor permise în mod expres în acești Termeni de utilizare, vă este strict interzis să copiați, să redistribuiți, să utilizați sau să publicați Conținutul. Niciun drept de proprietate sau alt drept sau licență asupra oricărui brevet, a oricărei mărci comerciale, a oricărui secret comercial și asupra altor drepturi de proprietate intelectuală sau asupra Conținutului nu sunt acordate, cesionate sau transferate prin acești Termeni de utilizare sau ca urmare a accesului dvs. și a utilizării de către dvs. a Site-ului web, a Conținutului sau a Serviciilor.

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale și drepturile de autor publicate pe Site-ul web sau în Conținut sunt proprietatea noastră exclusivă sau a proprietarilor acestora. Dvs. nu dobândiți drepturi sau licențe asupra mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale sau drepturilor de autor publicate pe Site-ul web.

Accesul la Site-ul web și la Conținut și utilizarea Serviciilor noastre sunt furnizate doar pentru utilizarea comercială de către dvs. Nu aveți voie să reproduceți, să republicați, să distribuiți, să transferați, să sublicențiați, să retransmiteți, să vindeți sau să pregătiți lucrări derivate ale Site-ului web sau ale Conținutului, sau să revindeți sau să puneți Serviciile noastre la dispoziția altora. Toate drepturile asupra Site-ului nostru web și asupra Conținutului, neprevăzute în mod expres de acești Termeni de utilizare, rămân proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri.

Informații confidențiale și brevetate

Pe perioada utilizării de către dvs. a Site-ului web, puteți avea acces la informațiile care sunt confidențiale și sunt brevetate de noi sau de furnizorii și licențiatorii noștri sau de alte entități similare. Prin „Informații brevetate” se înțelege orice informație sau material confidențial(ă) și brevetat(ă) de noi sau de furnizorii și licențiatorii noștri sau de alte entități similare, incluzând oricare dintre următoarele informații și materiale licențiate, deținute sau dezvoltate de orice astfel de parte sau de agenții acesteia: documente și planuri de afaceri; informații comerciale; formule și specificații ale produselor; planuri și strategii de marketing; declarații financiare; liste de distribuitori și informații privind distribuitorii, genealogii, planuri de beneficii și informații financiare, liste cu clienții și dosare de clienți; informații tehnice; invenții; proiectarea produselor; informații; servicii; structura prețurilor; reduceri; programe și liste informatice; codul sursă și/ sau codul obiect; software; și orice alte astfel de informații brevetate. Înțelegeți și recunoașteți faptul că Informațiile brevetate sunt deținute, obținute sau licențiate de noi sau de furnizorii și licențiatorii noștri sau de alte entități similare, printr-o investiție considerabilă de timp, efort și resurse, și că Informațiile brevetate constituie elementele noastre valoroase, speciale și unice sau ale furnizorilor și licențiatorilor noștri sau ale altor entități similare, oferindu-ne un avantaj concurențial semnificativ. Prin urmare, trebuie să păstrați confidențialitatea lor și să nu divulgați Informațiile brevetate niciunei persoane sau entități fără consimțământul nostru scris prealabil. Sunteți responsabil(ă) pentru orice încălcări ale Termenilor de utilizare și pentru orice utilizare sau divulgare neautorizată a Informațiilor brevetate. Dacă legislația aplicabilă, norma sau procedura legală vă obligă să divulgați oricare dintre Informațiile brevetată, ne veți notifica prompt pentru ca noi să solicităm o măsură asiguratorie sau orice altă măsură reparatorie adecvată. În plus, dacă sunteți obligat(ă) să divulgați oricare dintre Informațiile brevetate, trebuie să divulgați doar acea parte din Informațiile brevetate pentru care vă revine obligația legală de divulgare, fapt confirmat de avizul juridic al avocatului dvs. pe cheltuiala dvs. La cererea noastră, veți returna toate materialele care conțin Informații brevetate.

Despăgubire

 Ne veți despăgubi, apăra și exonera de orice răspundere, pierdere, revendicare, daune, proces, judecată, taxe sau cheltuieli, inclusiv, dar nu numai, onorarii avocațiale rezonabile legate de (a) nerespectarea de către dvs. a oricăruia dintre acești Termeni și condiții sau (b) utilizarea Site-ului web sau a Conținutului, pe noi, pe afiliații, licențiatorii, proprietarii, funcționarii, administratorii, angajații, subcontractorii noștri, furnizorii noștri de informații, furnizorii, avocații, agenții, societățile-mamă, filialele și entitățile afiliate fiecăruia dintre aceștia (denumite în mod colectiv „Părțile noastre afiliate”). Noi nu avem datoria de a vă rambursa, apăra, despăgubi sau exonera de răspunderea care rezultă din, face referire la sau decurge din acești Termeni și condiții, Site-ul web sau accesul dvs. sau utilizarea de către dvs. a Site-ului web sau a Conținutului.

Clauze de exonerare

NU OFERIM NICIO GARANȚIE REFERITOARE LA CARACTERUL ADECVAT, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA, ACTUALIZAREA ȘI CORECTITUDINEA SITE-ULUI WEB, A SERVICIILOR SAU A CONȚINUTULUI SITE-ULUI WEB, INDIFERENT DE SCOP. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, SITE-UL WEB ȘI ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUIA, SERVICIILE, SOFTWARE-UL ȘI PRODUSELE SUNT OFERITE „ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ”, „CU TOATE DEFECTELE POSIBILE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATEA ACESTORA”. RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE ȘI TACITE, CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL WEB, SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, GARANȚIILE DE CONTRAFACERE, VANDABILITATE ȘI CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECUM ȘI CELE CARE DECURG DIN LEGE, STATUT, UTILIZARE COMERCIALĂ SAU TRANZACȚIE ȘI ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND SITE-UL WEB, CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE ȘI ORICE ACȚIUNI CARE REZULTĂ DIN PARTICIPAREA DVS. LA ORICE SERVICIU. 

DVS. UTILIZAȚI SITE-UL WEB, SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. DEȘI CONȚINUTUL NOSTRU POATE FI ACTUALIZAT PERIODIC, ESTE POSIBIL CA ACESTA SĂ FIE EXPIRAT ȘI/ SAU SĂ CONȚINĂ INEXACTITĂȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU INCAPACITATEA SAU EȘECUL DVS. (INDIFERENT DE MOTIV) DE A ACCESA SITE-UL WEB SAU CONȚINUTUL SAU DE A UTILIZA SAU PRIMI INFORMAȚII SAU SERVICII ÎN ORICE ALT MOD DE LA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL WEB, CONȚINUTUL SAU CEEA CE DVS. ACHIZIȚIONAȚI DE LA NOI. NU GARANTĂM CĂ SITE-UL WEB, PRODUSELE SAU SERVICIILE SUNT COMPATIBILE CU ORICE SISTEME DE HARDWARE SAU SOFTWARE SAU CĂ SITE-UL WEB SAU ORICARE DINTRE SERVICII FUNCȚIONEAZĂ ÎN MOD NEÎNTRERUPT SAU SUNT LIPSITE DE ERORI. 

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU PĂSTRAREA DATELOR PRIVIND CONSUMATORII SAU PENTRU ȘTERGEREA, CORUPEREA, DISTRUGEREA, DETERIORAREA, PIERDEREA SAU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE A ORICĂROR DATE PRIVIND CONSUMATORII SAU PENTRU ACCESUL TERȚILOR LA DATELE PRIVIND CONSUMATORII. 

NU OFERIM NICIO GARANȚIE ȘI NU FORMULĂM NICIO DECLARAȚIE ÎN PRIVINȚA NIVELULUI DE SUCCES, DACĂ ESTE CAZUL, PE CARE PERSOANELE ÎL POT ATINGE PRIN UTILIZAREA ORICĂRUIA DINTRE PRODUSELE SAU SERVICIILE NOASTRE. REZULTATELE POT VARIA DE LA O PERSOANĂ LA ALTA ȘI DEPIND DE O MULTITUDINE DE FACTORI, INCLUSIV DE SITUAȚIA FINANCIARĂ SPECIFICĂ A UNEI PERSOANE ȘI DE EFORTURILE ȘI ACȚIUNILE ACESTEIA. TREBUIE SĂ CONSULTAȚI 5

PROFESIONIȘTI CALIFICAȚI, CUM AR FI UN CONTABIL, UN AVOCAT ȘI/ SAU UN CONSILIER PROFESIONIST PENTRU A OBȚINE CONSILIERE SPECIFICĂ AFACERII DVS. 

ÎN PLUS, NOI, ÎMPREUNĂ CU LICENȚIATORII NOȘTRI, NU FORMULĂM NICIUN FEL DE DECLARAȚII ȘI NU OFERIM NICIUN FEL DE GARANȚII ÎN PRIVINȚA CARACTERULUI ADECVAT ȘI A DISPONIBILITĂȚII PENTRU UTILIZARE ÎN TOATE ZONELE GEOGRAFICE A CONȚINUTULUI SAU A SERVICIILOR SAU A MATERIALELOR ȘI TEHNOLOGIEI DISPONIBILE PE SAU PRIN INTERMEDIULUI SITE-ULUI WEB. DACĂ UTILIZAȚI SITE-UL WEB, SERVICIILE SAU ORICE MATERIALE SAU TEHNOLOGII DISPONIBILE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB ÎN AFARA TERITORIULUI STATELOR UNITE ALE AMERICII, DVS. SUNTEȚI UNICA PARTE RESPONSABILĂ PENTRU RESPECTAREA TUTUROR LEGILOR APLICABILE, INCLUSIV, DAR NU NUMAI, A TUTUROR REGLEMENTĂRILOR ALTOR ȚĂRI PRIVIND EXPORTUL ȘI IMPORTUL. NICI NOI ȘI NICIUN TERȚ FURNIZOR, PARTENER SAU AFILIAT NU GARANTĂM CĂ SITE-UL, SERVERELE ACESTUIA SAU ORICE E-MAIL TRIMIS DE PE SITE-UL WEB SAU DE LA ORICE TERȚI FURNIZORI, PARTENERI SAU AFILIAȚI NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. 

Utilizarea serviciilor

Cu titlu de exemplu neexhaustiv, sunteți de acord ca atunci când utilizați Conținutul și Serviciile noastre sau orice altă parte a Site-ului web:

 • (i) Să nu modificați, să nu ștergeți, să nu decompilați, să nu dezasamblați și să nu reconstituiți prin inginerie inversă Site-ul web, Conținutul sau Serviciile în niciun fel;
 • (ii) Să nu defăimați, să nu abuzați, să nu hărțuiți, să nu urmăriți, să nu amenințați și să nu încălcați în niciun alt mod drepturile legale ale altora (cum ar fi drepturile privind confidențialitatea și publicarea sau divulgarea publică a informațiilor);
 • (iii) Să nu utilizați Serviciile în alt mod decât în cel precizat în mod expres în acești Termeni de utilizare și să nu publicați, să nu transmiteți, să nu copiați, să nu reproduceți, să nu trimiteți prin e-mail, să nu postați, să nu încărcați, să nu distribuiți și să nu difuzați (sau să nu utilizați Site-ul web sau Conținutul pentru a efectua oricare dintre acțiunile sus-menționate în legătură cu) orice temă, denumire, material sau informație inadecvată, blasfematoare, defăimătoare, contrafăcută, obscenă, indecentă sau ilicită;
 • (iv) Să nu încărcați fișiere care conțin software sau alte materiale protejate de legile de proprietate intelectuală (sau de drepturile privind confidențialitatea și publicarea sau divulgarea publică a informațiilor), cu excepția cazului în care dețineți sau controlați aceste drepturi sau ați primit toate aprobările necesare;
 •  (v) Să nu încărcați fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alt software sau program similar care poate deteriora funcționarea calculatorului altei persoane;
 • (vi) Să nu faceți publicitate și să nu oferiți spre vânzare niciun fel de bunuri sau servicii în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care un astfel Serviciu permite în mod expres astfel de mesaje;
 • (vii) Să nu efectuați și să nu redirecționați sondaje, concursuri, sisteme piramidale, mesaje în lanț, corespondență nesolicitată, spam, e-mail-uri nesolicitate și niciun fel de informări publicitare, promoționale sau neautorizate;
 • (viii) Să nu descărcați niciun fișier postat de un alt utilizator al Serviciului, despre care cunoașteți sau despre care în mod normal ar trebui să cunoașteți faptul că nu poate fi distribuit în mod legal în acest fel;
 • (ix) Să nu falsificați și să nu ștergeți mențiunile referitoare la autori, notificările legale sau alte notificări necesare sau denumiri sau mențiuni exclusive privind originea sau sursa software-ului sau alte materiale conținute de un fișier care este încărcat;
 • (x) Să nu restricționați și să nu împiedicați orice alt utilizator să utilizeze și să beneficieze de Servicii sau de orice altă parte a Site-ului web sau a Conținutului;
 • (xi) Să nu încălcați niciun cod de conduită sau alte instrucțiuni care pot fi aplicabile în cazul unui anumit Serviciu sau al oricărei alte părți a Site-ului web sau a Conținutului;
 • (xii) Să nu culegeți și să nu colectați în orice alt mod informații referitoare la alte persoane, inclusiv, dar nu numai, adrese de e-mail, fără consimțământul scris, expres și prealabil al acestora;
 • (xiii) Să nu încălcați nicio lege, normă sau regulă aplicabilă;
 • (xiv) Să nu utilizați Serviciile dacă vă aflați într-o țară aflată sub embargo SUA sau vă aflați pe lista Cetățenilor special desemnați a Departamentului de Trezorerie al SUA; sau
 • (xv) Să nu partajați parola, să nu lăsați pe altcineva să vă acceseze contul și să nu faceți altceva ce ar putea pune în pericol siguranța contului dvs.

Nu avem nicio obligație de a monitoriza Serviciile, Site-ul web sau Conținutul. Totuși, ne rezervăm dreptul de a revizui materialele postate în cadrul unui Serviciu și de a înlătura orice materiale la libera noastră alegere. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la acțiunile sau omisiunile noastre de monitorizare.

Ne rezervăm în orice moment dreptul de a divulga toate informațiile necesare respectării oricărei legi sau reguli aplicabile, a oricărui regulament, a oricărei proceduri legale sau cereri guvernamentale sau de a edita, de a refuza să postăm sau de a înlătura orice informații sau materiale, în întregime sau parțial, la libera noastră alegere.

Materialele încărcate în cadrul unui Serviciu pot fi supuse unor restricții de utilizare, reproducere și/ sau difuzare. Sunteți responsabil(ă) pentru respectarea acestor restricții în cazul în care descărcați aceste materiale.

Informațiile care ne sunt furnizate

Sub rezerva Politicii de confidențialitate, odată cu toate informațiile, datele, sunetele, fotografiile, înregistrările video și lucrările cu drepturi de autor pe care ni le furnizați, inclusiv toate comentariile și sugestiile (denumite în mod colectiv „Conținut generat de vizitatori”), ne acordați o licență neexclusivă, transferabilă, cesionabilă, sublicențiabilă, perpetuă, irevocabilă, la nivel mondial, scutită de redevențe și plătită integral de utilizare, posesie, copiere, distribuție, vânzare, sublicențiere, divulgare, afișare publică, efectuare, modificare, fabricare, solicitare a fabricării, import, export și pregătire de lucrări derivate ale Conținutului generat de vizitatori prin terți multipli de distribuție în orice formate și prin orice canale media cunoscute în prezent sau inventate ulterior.

Nu este oferită nicio compensație în legătură cu utilizarea Conținutului dvs. generat de vizitatori, după cum se specifică în prezentul document. Nu avem nicio obligație de a posta sau de a utiliza Conținutul generat de vizitatori pe care dvs. îl puteți furniza și putem înlătura orice Conținut generat de vizitatori oricând la libera noastră alegere.

Prin postarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau prezentarea Conținutului dvs. generat de vizitatori, declarați și garantați faptul că dvs. dețineți sau controlați în orice alt mod toate drepturile Conținutului dvs. generat de vizitatori, după cum se descrie în prezenta secțiune, inclusiv, dar nu numai, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, posta, încărca, introduce sau prezenta Conținutul generat de vizitatori.

Sunteți responsabil(ă) din punct de vedere legal pentru întreg Conținutul generat de vizitatori încărcat, postat sau stocat prin intermediul utilizării Serviciilor de către dvs.

Serviciile noastre pot include servicii BBS, zone de chat, grupuri noi, forumuri, comunități, pagini web personale, calendare și/ sau alte facilități de mesagerie care să vă înlesnească încărcarea sau distribuția de informații, materiale și alte conținuturi sau comunicarea cu publicul larg sau cu un anumit grup. Dvs. sunteți unica parte responsabilă pentru toate informațiile, imaginile, reprezentările grafice, datele, textele, fișierele, linkurile, software-ul, mesajele, informările și alte materiale („Conținutul utilizatorului final”) pe care dvs. (sau cineva care vă utilizează contul) le publicați, postați, distribuiți, afișați, difuzați sau transmiteți în orice alt fel, în mod public sau privat. Noi nu controlăm, nu verificăm și nici nu monitorizăm în mod obligatoriu Conținutul utilizatorului final postat pe Site-ul web și, în consecință, nu garantăm corectitudinea, integritatea sau calitatea acestui Conținut al utilizatorului final. Ne rezervăm dreptul, la libera și absoluta noastră alegere, de a edita, șterge sau înregistra orice Conținut al utilizatorului final care apare pe Site-ul web. Prin accesarea sau utilizarea Site-ului web, înțelegeți faptul că vă puteți expune unui Conținut al utilizatorului final care este injurios, indecent sau inacceptabil de către dvs. Sunteți de acord să utilizați Serviciile numai pentru a posta, trimite și primi mesaje și materiale care sunt adecvate și au legătură cu respectivul Serviciu. Ne acordați o licență neexclusivă, transferabilă, cesionabilă, sublicențiabilă, irevocabilă, la nivel mondial, scutită de redevențe și plătită integral, de utilizare, posesie, copiere, distribuție, vânzare, sublicențiere, divulgare, afișare publică, efectuare, modificare, fabricare, solicitare a fabricării, import, export și pregătire de lucrări derivate ale Conținutului utilizatorului final în scopul de a vă furniza Serviciile pentru care a fost oferit Conținutul utilizatorului final.

Notă specială privind încălcarea drepturilor de autor

Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NOI ȘI PĂRȚILE NOASTRE AFILIATE NU RĂSPUNDEM ÎN NICIUN FEL PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ORICĂRUI CONȚINUT SAU A ALTOR INFORMAȚII SAU SERVICII LEGATE DE SITE-UL WEB ȘI NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, ACCESORIE SAU SUBSIDIARĂ (INCLUSIV, DAR NU NUMAI, DAUNELE PENTRU DIMINUAREA CIFREI DE AFACERI, PIERDEREA PROFITULUI SAU LITIGIU), (I) REZULTÂND DIN ORICE DECIZIE LUATĂ SAU ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ DE DVS. PE BAZA CONȚINUTULUI SAU A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR NOASTRE, (II) REZULTÂND DIN SAU AVÂND ORICE FEL DE LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI WEB SAU A CONȚINUTULUI SAU CU ÎNTÂRZIEREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB, CONȚINUTUL SAU SERVICIILE CONEXE SAU DIN UTILIZAREA SAU UTILIZAREA INCORECTĂ A ORICĂROR INFORMAȚII, SOFTWARE-URI, PRODUSE, SERVICII, GRAFICE CONEXE ȘI CONȚINUTURI OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB, (III) ORICE INFORMAȚII SAU DATE INCORECTE SAU LIPSĂ SAU (IV) CARE DECURG SAU REZULTĂ ÎN ORICE ALT MOD DIN PIERDEREA DATELOR SAU A INFORMAȚIILOR DVS., FIE ÎNTEMEIATE PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ CIVILĂ (INCLUSIV, DAR NU NUMAI, NEGLIJENȚĂ), FIE ÎN ALT MOD, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE.

NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI PENTRU REȚELELE, SERVERELE, SATELIȚII, FURNIZORII DE SERVICII DE INTERNET, SITE-URILE WEB SAU ALTE CONEXIUNI ÎNTRERUPTE, INACCESIBILE SAU INDISPONIBILE, SAU PENTRU PROBLEMELE DE COMUNICAȚII, PENTRU TRANSMISIILE PRIN CABLU, TELEFON SAU CALCULATOR EȘUATE, PERTURBATE, BRUIATE, DECALATE SAU ERONATE SAU PENTRU ORICE DEFECȚIUNI, NEFUNCȚIONĂRI SAU DIFICULTĂȚI TEHNICE. 

LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE DE MAI SUS VI SE APLICĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ POSIBILĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN TOATE ACȚIUNILE DE ORICE FEL, FIE BAZATE PE CONTRACT, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ CIVILĂ (INCLUSIV, DAR NU NUMAI, NEGLIJENȚĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU ECHITABILĂ. ORICE CLAUZĂ DECLARATĂ INVALIDĂ ESTE CONSIDERATĂ DISOCIABILĂ ȘI NU AFECTEAZĂ VALABILITATEA SAU APLICABILITATEA CELORLALȚI TERMENI DE UTILIZARE.

Linkuri

Site-ul web poate conține periodic linkuri la sau terțe site-uri web, resurse și difuzori de publicitate de referință (denumite în mod colectiv „Site-uri terțe”). Dvs. accesați pe propriul risc linkurile unor asemenea Site-uri terțe. Nu răspundem pentru corectitudinea sau fiabilitatea conținutului, datelor, opiniilor, sfaturilor, declarațiilor sau a altor informații furnizate pe Site-urile terțe. Nu investigăm, nu verificăm și nu controlăm corectitudinea sau caracterul exhaustiv al acestor Site-uri terțe. Nu răspundem pentru disponibilitatea acestor Site-uri terțe și nici pentru latura estetică, puterea de atracție, capacitatea de a răspunde la gusturi sau calitatea subiectivă a conținutului informațional, a reclamelor, a produselor sau a altor materiale puse la dispoziție pe sau prin intermediul unor astfel de Site-uri terțe. Vă oferim aceste linkuri doar pentru simplificare și putem întrerupe furnizarea acestor linkuri oricând la libera noastră alegere, fără a vă notifica. Nicio informație, niciun material sau conținut din orice Site terț cuprins în, la care face referire, inclus în sau la care se face trimitere prin linkuri la Site-ul web, nu exprimă sau implică nicio promovare a niciunor conținuturi, informații, date, opinii, sfaturi, declarații, bunuri, servicii sau produse terțe. Dacă hotărâți să părăsiți Site-ul web și să accesați aceste Site-uri terțe, rețineți faptul că faceți acest lucru pe propria răspundere. În niciun caz noi sau oricare dintre furnizorii afiliați nu vom fi responsabili, în mod direct sau indirect, pentru nicio pierdere, vătămare sau daună cauzată sau prezumată a vă fi fost cauzată în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut, informații, date, opinii, sfaturi, declarații, bunuri, servicii sau produse disponibile pe asemenea Site-uri terțe. Pentru orice probleme, trebuie să vă adresați administratorului sau webmasterului respectivului Site terț. Orice linkuri la Site-uri terțe nu implică faptul că suntem autorizați în mod legal să utilizăm orice marcă comercială, denumire comercială, logo sau simbol de drept de autor afișate în sau accesibile prin intermediul acestor linkuri sau că orice Site terț la care se face trimitere prin linkuri are autorizația de a utiliza orice marcă comercială, denumire comercială, logo sau simbol de drept de autor care ne aparține.

Conectarea la site-ul nostru corporatist

Dacă sunteți distribuitor Jeunesse Global, vi se acordă dreptul limitat și neexclusiv de a crea un link hipertext către Site-ul web de la replica automată a site-ului web pe care vi-l punem la dispoziție, cu condiția ca acest link să respecte acești Termeni de utilizare, Contractul Jeunesse și Politicile și procedurile noastre. Nu puteți crea impresia că orice subdomeniu al Site-ului web este parte a site-ului dvs. web. Dreptul limitat poate fi oricând revocat.

Modificare

Ne rezervăm dreptul, la libera noastră alegere, de a schimba, modifica, adăuga sau înlătura oricând anumite părți din acești Termeni de utilizare. Vă sfătuim să citiți periodic acești Termeni de utilizare pentru a lua la cunoștință eventualele modificări. Dacă utilizați Site-ul web după ce postăm modificările aduse acestor Termeni de utilizare, vom considera că ați acceptat Termenii de utilizare modificați.

Legea aplicabilă

Acești Termeni de utilizare vor fi reglementați, interpretați și vor fi respectați în conformitate cu legislația Regatului Unit al Marii Britanii, fără a se lua în considerare conflictele cu principiile legislative. Orice acțiune în justiție inițiată de dvs. în legătură cu Site-ul web trebuie să fie formulată în termen de doi ani de la apariția motivului acțiunii sau trebuie să facă obiectul renunțării și al prescrierii definitive. Orice acțiune în justiție legată de acești Termeni de utilizare trebuie declanșată în fața unei curți dintr-o jurisdicție competentă din Londra. Prin prezenta, părțile consimt la această jurisdicție și la acest cadru juridic.

Măsurile disponibile în caz de încălcare

În eventualitatea unei încălcări reale sau potențiale a acestor Termeni de utilizare, aceștia pot fi puși în aplicare prin ordine de restricție sau executare silită, fără dovada prejudiciului efectiv, însă cu condiția dovedirii tuturor celorlalte cerințe de acordare a unor asemenea măsuri reparatorii, în plus față de orice alte măsuri corective disponibile.

Diverse

Prevederile acestor Termeni de utilizare sunt disociabile, iar, în cazul în care se stabilește că oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este nulă sau neaplicabilă, această nulitate sau neaplicabilitate nu va afecta în niciun fel valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi. Renunțarea noastră la o încălcare de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni de utilizare nu va fi interpretată sau considerată drept o renunțare din partea noastră la orice încălcare ulterioară din partea dvs.

Această Secțiune și prevederile acestor Termeni de utilizare care tratează clauzele de exonerare privind declarațiile și garanțiile, obligațiile de despăgubire, proprietatea intelectuală și legea aplicabilă se mențin după încetarea acestor Termeni de utilizare.

Acești Termeni de utilizare nu limitează niciun drept și nicio măsură reparatorie pe care noi, furnizorii, licențiatorii noștri sau alte entități similare le pot avea în baza secretului comercial, a drepturilor de autor, a brevetelor, a mărcilor comerciale sau în baza altor legi.

Acești Termeni de utilizare și Politica noastră de confidențialitate, precum și orice acord electronic de tip „click through” al utilizatorilor finali, conținut de Site-ul web, iar, dacă sunteți distribuitor Jeunesse Global - Contractul dvs. Jeunesse și Politicile și procedurile -, constituie întregul nostru acord cu privire la utilizarea Site-ului web și înlocuiește toate acordurile scrise sau orale anterioare. Nicio renunțare de către oricare dintre părți la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor nu este considerată o renunțare la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor precedentă sau ulterioară. Titlurile secțiunilor utilizate în cadrul acestui document sunt doar pentru simplificare și nu li se acordă nicio valoare legală.

O versiune tipărită a acestor Termeni de utilizare și a oricărei notificări transmise în formă electronică este acceptată în procedurile de arbitraj sau în orice proceduri juridice sau administrative în baza sau în legătură cu acești Termeni de utilizare în aceeași măsură și sub rezerva acelorași condiții ca și alte documente și dosare comerciale inițial generate și păstrate în formă tipărită. Este dorința expresă a părților ca acești Termeni de utilizare și toate documentele conexe să fie întocmite în limba engleză vorbită în Statele Unite ale Americii.

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, PE CARE ÎI ÎNȚELEGEȚI ȘI VĂ ANGAJAȚI SĂ RESPECTAȚI TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CU MODIFICĂRILE PERIODICE ULTERIOARE.